نام واحد : مهندسی بسپار صنعت فاخر

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : میدان سلماس-...
 • تلفن شرکت : ******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان 19، پلاک 49
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا نژادافشارزنجان آبادی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاوه

نام محصول : اسکالپ وین

 • سریال مجوز : 590222000000
 • شماره مجوز : 31284
 • تاریخ مجوز : 02/09/1395
 • کد محصول : 3311513579
 • شرح محصول : اسکالپ وین
 • ظرفیت : 3,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%