نام واحد : پارس آب طلای ناب

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهر پرند...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز2 - خ صنعت - خ فناوری جنوبی - کوچه صنوبر - قطعه 75 C
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن مومنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : بخور تنفسی کمپرسوری

 • سریال مجوز : 590256000000
 • شماره مجوز : 73887
 • تاریخ مجوز : 28/11/1393
 • کد محصول : 3311512415
 • شرح محصول : بخور تنفسی کمپرسوری
 • ظرفیت : 220,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%