نام واحد : فارمد پلیمر رایان

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : پاسداران...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار فروردین، خیابان اول شرقی، پلاک 104، 509 فرعی از 23 اصلی
 • تلفن واحد : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : گلنوش حیدریان نائینی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : کیسه ادرار

 • سریال مجوز : 590262000000
 • شماره مجوز : 56403
 • تاریخ مجوز : 27/02/1395
 • کد محصول : 3311513549
 • شرح محصول : کیسه ادرار
 • ظرفیت : 10,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%