نام واحد : قاسم خلیلی وعلی محمدخلیلی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : پانزده...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : پانزده خردادغربی خیابان عدالتخواه پ 1/15
 • تلفن واحد : ****562جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی محمد خلیلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلونئون

 • سریال مجوز : 1757272
 • شماره مجوز : 57461
 • تاریخ مجوز : 14/05/1377
 • کد محصول : 31501223
 • شرح محصول : انواع لامپهای نئون
 • ظرفیت : 11,500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%