نام واحد : دایراک صنعت درمان

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : پارکینگ...
 • تلفن شرکت : *******831جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی فرامان - فاز3 - بلواربیستون
 • تلفن واحد : *******833جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی حسن فرامرزی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فرامان

نام محصول : نخ و سوزن جراحی (بخیه)

 • سریال مجوز : 590263000000
 • شماره مجوز : 34913/12
 • تاریخ مجوز : 28/07/1394
 • کد محصول : 3311513753
 • شرح محصول : نخ و سوزن جراحی (بخیه)
 • ظرفیت : 2,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%