نام واحد : شرکت صنایع غذایی موعود ازنا

 • استان : لرستان
 • شهر : ازنا
 • نشانی شرکت : ازنا خ معلم...
 • تلفن شرکت : *******666جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ازنا جنب شهرک صنعتی مرزبان
 • تلفن واحد : *******666جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سمیه معظمی گودرزی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پکتین ازپوست میوه جات

 • سریال مجوز : 2904034
 • شماره مجوز : 3987
 • تاریخ مجوز : 24/03/1391
 • کد محصول : 15491610
 • شرح محصول : انواع پکتین ازپوست میوه جات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%