نام واحد : پیشگام ایده آل خاورمیانه

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : خ طالقانی--خ...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان بوعلی سینا-کوچه سوم -قطعه TD135
 • تلفن واحد : *******219جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمیدرضا علایی طباطبایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : کاتتر فولی

 • سریال مجوز : 590267000000
 • شماره مجوز : 53196
 • تاریخ مجوز : 18/08/1394
 • کد محصول : 3311513587
 • شرح محصول : کاتتر فولی
 • ظرفیت : 144,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%