نام واحد : سید مهدی حسینی حصاری

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : مشهد -هاشمی...
 • تلفن شرکت : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز2 دانش 12 قطعه سوم سمت راست
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید مهدی حسینی حصار
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی چناران

نام محصول : پارچه باند و گاز و تنظیف

 • سریال مجوز : 590267000000
 • شماره مجوز : 120/1579967
 • تاریخ مجوز : 27/05/1395
 • کد محصول : 1711612385
 • شرح محصول : پارچه باند و گاز و تنظیف
 • ظرفیت : 31,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%