نام واحد : سهل گستران درمان

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : خ طالقانی خ...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار حسابی غربی- سوسن 2 -سنبل 2 -قطعه 3892
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید رضا حسینی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سوند نلاتون

 • سریال مجوز : 590269000000
 • شماره مجوز : 100/1/294435
 • تاریخ مجوز : 18/07/1395
 • کد محصول : 3311513597
 • شرح محصول : سوند نلاتون
 • ظرفیت : 2,500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%