نام واحد : سمادرمان اتیه اریایی

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : اهواز _سه راه...
 • تلفن شرکت : *******611جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 2- جنب رامک
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی اقجانی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : بسته بندی تجهیزات یکبار مصرف پزشکی

 • سریال مجوز : 590273000000
 • شماره مجوز : 39076 - 06
 • تاریخ مجوز : 22/09/1394
 • کد محصول : 7495412402
 • شرح محصول : بسته بندی تجهیزات یکبار مصرف پزشکی
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%