نام واحد : شیک طب پرشیا

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : خیابان آزادی...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سرو 16 ،قطعه 123 اف
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن اسحاقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : یونیت دندانپزشکی

 • سریال مجوز : 590302000000
 • شماره مجوز : 31530
 • تاریخ مجوز : 04/06/1396
 • کد محصول : 3311512787
 • شرح محصول : یونیت دندانپزشکی
 • ظرفیت : 120 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%