نام واحد : تجهیزات پزشکی پارسیان طب بهزاد

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : خیابان زرتشت...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فازکارگاهی-قطعه454
 • تلفن واحد : ********5.1جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود کریمی مبارکه
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر (مشهد4)

نام محصول : انواع آتل شکستگی و اصلاح انحراف

 • سریال مجوز : 590312000000
 • شماره مجوز : 120/1600972
 • تاریخ مجوز : 18/07/1395
 • کد محصول : 3311512522
 • شرح محصول : انواع آتل شکستگی و اصلاح انحراف
 • ظرفیت : 1,500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%