نام واحد : ایران هاسکو

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سپهر،بلوار کارآفرینان، خیابان شهریور غربی،قطعات 8404 الی8408 ،8448الی8451
 • تلفن واحد : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا سعادتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستکش معاینه

 • سریال مجوز : 590312000000
 • شماره مجوز : 100/1/303189
 • تاریخ مجوز : 20/09/1395
 • کد محصول : 3311513556
 • شرح محصول : دستکش معاینه
 • ظرفیت : 3,200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%