نام واحد : جعفر خادمی

 • استان : گلستان
 • شهر : علی آباد
 • نشانی شرکت : تهران-خیابان...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جعفر خادمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی علی آباد

نام محصول : تخت معاینه و درمان قابل تنظیم

 • سریال مجوز : 590332000000
 • شماره مجوز : 128/2/57977
 • تاریخ مجوز : 05/12/1395
 • کد محصول : 3311513681
 • شرح محصول : تخت معاینه و درمان قابل تنظیم
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%