نام واحد : تجهیزات پزشکی رئوف شفا

 • استان : تهران
 • شهر : پردیس
 • نشانی شرکت : سهروردی شمالی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان 24متری سینا ،کوچه ابن سینا4 ،پلاک12
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرهاد بهرامی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی عمران منطقه صنعتی تهران

نام محصول : دستگاه رادیولوژی فوتوفولوگرافی

 • سریال مجوز : 590333000000
 • شماره مجوز : 99786
 • تاریخ مجوز : 12/11/1395
 • کد محصول : 3311512326
 • شرح محصول : دستگاه رادیولوژی فوتوفولوگرافی
 • ظرفیت : 25 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%