نام واحد : پارس صنعت پرند

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : خ ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******220جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قدیم ساوه بعدازرباط کریم شهرصنعتی پرند انتهای خ نوآوران
 • تلفن واحد : **********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد رضائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : تابلو حفاظت وکنترل و تابلو پروسس

 • سریال مجوز : 1757289
 • شماره مجوز : 65542
 • تاریخ مجوز : 25/12/1386
 • کد محصول : 31201620
 • شرح محصول : انواع تابلوهای برق
 • ظرفیت : 678 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%