نام واحد : صنعت غذایی بنا

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : کرج - عظیمیه...
 • تلفن شرکت : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی داخل محدوده 120 کیلومتری
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کامیار سنقر
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }

 • سریال مجوز : 4100464
 • شماره مجوز : 57203
 • تاریخ مجوز : 17/04/1391
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%