نام واحد : آسیا گلدمن

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : پل کریمخان، خ...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار بو علی سینا -کوچه پنجم -قطعه 162 از بلوک TD
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبداله مستعلی پور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : دکانتر پزشکی

 • سریال مجوز : 590346000000
 • شماره مجوز : 67758
 • تاریخ مجوز : 04/05/1395
 • کد محصول : 3311613868
 • شرح محصول : دکانتر پزشکی
 • ظرفیت : 17,280,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%