نام واحد : راد طب درمان البرز

 • استان : اصفهان
 • شهر : آران و بیدگل
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار اصلی3پلاک334
 • تلفن واحد : ****315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر اسفندیاری راد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نگاتوسکوپ

 • سریال مجوز : 590420000000
 • شماره مجوز : 18603/1319497
 • تاریخ مجوز : 11/03/1396
 • کد محصول : 3311513811
 • شرح محصول : نگاتوسکوپ
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%