نام واحد : آتی ماشین

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : سعادت آباد -...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار نگارستان,خ گلشید7,قطعه شمارهM-92
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد رجبعلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : مولد بخار الکتریکی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 31752
 • تاریخ مجوز : 29/03/1396
 • کد محصول : 2813412326
 • شرح محصول : مولد بخار الکتریکی
 • ظرفیت : 15 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%