نام واحد : کنترل گاز اکباتان

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : همدان-بلوار...
 • تلفن شرکت : ******811جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار سردار شهید حسین همدانی (فرودگاه)،کیلومتر3
 • تلفن واحد : *******813جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا جعفری
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنتور گاز دیافراگمی بدون قابلیت قرائت از راه دور

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 12871/96
 • تاریخ مجوز : 07/05/1396
 • کد محصول : 3312612558
 • شرح محصول : کنتور گاز دیافراگمی بدون قابلیت قرائت از راه دور
 • ظرفیت : 500,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%