نام واحد : ظریف پلیمر سپاهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : فاز دوم -...
 • تلفن شرکت : ******335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فازدوم-خیابان نهم-پلاک دو
 • تلفن واحد : *******315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدهادی احمدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : اپلیکاتور آزمایشگاهی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 1317031/76420
 • تاریخ مجوز : 19/11/1394
 • کد محصول : 2423415271
 • شرح محصول : اپلیکاتور آزمایشگاهی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%