نام واحد : قنبربابری

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : سیرجان-بلوار...
 • تلفن شرکت : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیرجان-شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : قنبر بابری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سیرجان1

نام محصول : نان لواش ماشینی

 • سریال مجوز : 2612355
 • شماره مجوز : 4/33055
 • تاریخ مجوز : 04/05/1391
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%