نام واحد : اشراق دیباج

 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • نشانی شرکت : شهر دیباج جنب...
 • تلفن شرکت : ******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دیباج کیلومتر5جاده دامغان-دیباج
 • تلفن واحد : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : هادی طوسی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیسه ادرار

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 123/14607
 • تاریخ مجوز : 03/04/1395
 • کد محصول : 3311513549
 • شرح محصول : کیسه ادرار
 • ظرفیت : 20,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%