نام واحد : تعاونی تولید و بسته بندی مهیار قابوس گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : رامیان
 • نشانی شرکت : گرگان - خ...
 • تلفن شرکت : *******171جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رامیان - شهرک صنعتی رامیان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی واعظیان
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رامیان

نام محصول : خیار شور

 • سریال مجوز : 3814002
 • شماره مجوز : 13029
 • تاریخ مجوز : 05/05/1391
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%