نام واحد : تولیدی لوازم طبی ایران

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : ********131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی-خیابان میرزا کوچک خان-شرکت تولیدی لوازم طبی ایران
 • تلفن واحد : *******131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پرویز اصلانی مهر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرنگ گاواژ

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 47155/24
 • تاریخ مجوز : 16/10/1392
 • کد محصول : 3311513731
 • شرح محصول : سرنگ گاواژ
 • ظرفیت : 10,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%