نام واحد : آذین شوشتر

نام محصول : ماء الشعیرگازدار

 • سریال مجوز : 2022089
 • شماره مجوز : 9664
 • تاریخ مجوز : 02/05/1391
 • کد محصول : 15531111
 • شرح محصول : ماء الشعیرگازدار
 • ظرفیت : 28,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 83%
  83%