نام واحد : آسانسورسازی سپهران

نام محصول : طراحی ومونتاژتابلوهای کنترل ال

 • سریال مجوز : 1757380
 • شماره مجوز : 58999
 • تاریخ مجوز : 17/06/1377
 • کد محصول : 31201615
 • شرح محصول : تابلوی فرمان صنعتی
 • ظرفیت : 58 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%