نام واحد : سازه پویش

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : ستارخان نیایش...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار ابوریحان، بلوار حافظ شرقی،قطعه 275A
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیررضا رفیعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : مسافت سنج خودرو

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 100/1/332394
 • تاریخ مجوز : 07/02/1396
 • کد محصول : 3312512419
 • شرح محصول : مسافت سنج خودرو
 • ظرفیت : 400,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%