نام واحد : تعاونی بسته بندی مواد غذایی حاجی پور خزر

 • استان : مازندران
 • شهر : گلوگاه
 • نشانی شرکت : گلوگاه خ...
 • تلفن شرکت : *******152جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گلوگاه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : زینب محمود جانلو
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودرهای خشک گیاهان دارویی

 • سریال مجوز : 3027749
 • شماره مجوز : 701/16536
 • تاریخ مجوز : 16/05/1391
 • کد محصول : 24231951
 • شرح محصول : پودرهای خشک گیاهان دارویی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%