نام واحد : تولیدی صنعتی پارس جهد

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : خیابان ملا...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان ارغوان 1
 • تلفن واحد : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین مقدسی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایبک اباد

نام محصول : مانومتر

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 34447
 • تاریخ مجوز : 30/09/1395
 • کد محصول : 3312512340
 • شرح محصول : مانومتر
 • ظرفیت : 18,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات عملیات صنعتی(3313)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%