نام واحد : مهندسی فرسار تجارت

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : سعادت آباد...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد،بلوار ابوریحان،بلوار ملاصدرای غربی،خیابان صبای 3،خ نسیم 3،ق3726
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود اسمعیلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تنظیم کننده فشار گاز

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 100/167936
 • تاریخ مجوز : 17/06/1393
 • کد محصول : 3312512489
 • شرح محصول : تنظیم کننده فشار گاز
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%