نام واحد : عبدالغنی شه میری لجی

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : سراوان
 • نشانی شرکت : سراوان.خ نبوت...
 • تلفن شرکت : *****547جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سراوان.شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالغنی شه میری لجی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 2308760
 • شماره مجوز : 9388
 • تاریخ مجوز : 26/05/1391
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%