نام واحد : مصطفی امیر قاسمی

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل خ هراز...
 • تلفن شرکت : *******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مصطفی امیرقاسمی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 3027779
 • شماره مجوز : 701/17358
 • تاریخ مجوز : 25/05/1391
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%