نام واحد : گروه تولید پزشکی ورید

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : کیلومتر 14...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد-کیلومتر 14 جاده قوچان - کوچه کاشی فیروزه - روبروی شرکت توانکاران
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی کرباسی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سوند نلاتون

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 120/1623912
 • تاریخ مجوز : 21/11/1395
 • کد محصول : 3311513597
 • شرح محصول : سوند نلاتون
 • ظرفیت : 4,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%