نام واحد : سرنگ شفا

 • استان : زنجان
 • شهر : خدابنده
 • نشانی شرکت : خ فلسطین...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 65جاده زنجان-خدابنده
 • تلفن واحد : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا اسماعیل زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرنگ گاواژ

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 118/29988
 • تاریخ مجوز : 20/11/1395
 • کد محصول : 3311513731
 • شرح محصول : سرنگ گاواژ
 • ظرفیت : 1,200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%