نام واحد : گروه آواپزشک

 • استان : مرکزی
 • شهر : آشتیان
 • نشانی شرکت : سعادت...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مزرعه نو
 • تلفن واحد : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا شافعی نیا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آشتیان

نام محصول : انواع کانولا

 • سریال مجوز : 610006000000
 • شماره مجوز : 22302
 • تاریخ مجوز : 14/06/1396
 • کد محصول : 3311513621
 • شرح محصول : انواع کانولا
 • ظرفیت : 1,200,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%