نام واحد : بازرگانی پرسا طب

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : م ونک-خ شهید...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس اباد بلوارنارنجستان گلبرگ 14 قطعه 245 آر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امیر پورمهدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : سرساکشن فلزی جراحی

 • سریال مجوز : 610138000000
 • شماره مجوز : 56067
 • تاریخ مجوز : 10/09/1394
 • کد محصول : 3311512813
 • شرح محصول : سرساکشن فلزی جراحی
 • ظرفیت : 150 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%