نام واحد : نیما مارالانی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : میدان جمهوری...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرمانشاه انتهای خیابان خیام نبش میدان جمهوری
 • تلفن واحد : *******833جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نیما مارالانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع بایگانی مکانیزه ثابت کتاب، اسناد و پرونده

 • سریال مجوز : 610166000000
 • شماره مجوز : 24778/12
 • تاریخ مجوز : 27/05/1395
 • کد محصول : 2915412379
 • شرح محصول : انواع بایگانی مکانیزه ثابت کتاب، اسناد و پرونده
 • ظرفیت : 1,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%