نام واحد : کیمیا خزر اذین

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : ساری ج دریا...
 • تلفن شرکت : *******151جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساری
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : منوچهر عظیمی جویباری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تصفیه روغن سویا

 • سریال مجوز : 3027831
 • شماره مجوز : 701/26492
 • تاریخ مجوز : 11/08/1389
 • کد محصول : 15141416
 • شرح محصول : تصفیه روغن سویا
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%