نام واحد : بهدیس تجهیز کسری

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بوستان نبش گلبن 12
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رحمن خاکباز
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : تخت بستری دو شکن الکتریکی

 • سریال مجوز : 610318000000
 • شماره مجوز : 36983
 • تاریخ مجوز : 10/05/1394
 • کد محصول : 3311513642
 • شرح محصول : تخت بستری دو شکن الکتریکی
 • ظرفیت : 168 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%