نام واحد : درمانگر آرش

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : خیابان ولیعص
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شاهرود کیلومتر15 جاده آزادشهر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد ترحمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نوار چسب پارچه ای

 • سریال مجوز : 610338000000
 • شماره مجوز : 123/22326
 • تاریخ مجوز : 09/05/1396
 • کد محصول : 1729412307
 • شرح محصول : نوار چسب پارچه ای
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%