نام واحد : شیراز مکانیک

 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • نشانی شرکت : سعادت آباد...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سپیدان شهرک صنعتی ملوس جان بیضاء
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدرضا سربی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ملوسجان

نام محصول : دستگاه تقلیل فشار گاز

 • سریال مجوز : 610348000000
 • شماره مجوز : 1745
 • تاریخ مجوز : 19/01/1395
 • کد محصول : 3312512545
 • شرح محصول : دستگاه تقلیل فشار گاز
 • ظرفیت : 30 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%