نام واحد : سیداحمد حق گو

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهران -...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تهران بزرگراه فتح 27 پلاک 10
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید احمد حق گو
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رله ولتاژ زیاد

 • سریال مجوز : 610350000000
 • شماره مجوز : 56227
 • تاریخ مجوز : 27/02/1395
 • کد محصول : 3120512413
 • شرح محصول : رله ولتاژ زیاد
 • ظرفیت : 70,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%