نام واحد : اصغر نوروزی طالخونچه

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : طالخونچه خ ش...
 • تلفن شرکت : *******335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مبارکه 4/3 کیلومتری جنوب غربی سه راهی طالخونچه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اصغر نوروزی طالخونچه
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جو پوست کنده

 • سریال مجوز : 1341411
 • شماره مجوز : 50479
 • تاریخ مجوز : 03/07/1391
 • کد محصول : 15311312
 • شرح محصول : جو پوست کنده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%