نام واحد : صنعتی پلیمری آپادانا سیوند

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان زند...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان سوم- خیابان کوشش جنوبی، کوچه 119- تلفن:09171201948
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن مهمانواز
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : توالت بیمار

 • سریال مجوز : 610413000000
 • شماره مجوز : 50657
 • تاریخ مجوز : 10/08/1395
 • کد محصول : 3311513629
 • شرح محصول : توالت بیمار
 • ظرفیت : 150,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%