نام واحد : آسه تجارت آسیا

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیابان انقلاب...
 • تلفن شرکت : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قدیم کرج بعدازشیرپاستوریزه خ 11کوچه ششم پ 130
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محسن قربانی زاهد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه رادیوگرافی صنعتی

 • سریال مجوز : 820427000000
 • شماره مجوز : 26847
 • تاریخ مجوز : 30/02/1396
 • کد محصول : 3190412447
 • شرح محصول : دستگاه رادیوگرافی صنعتی
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%