نام واحد : ایده آل اندیشان طب سعادت

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : خیابان جمهوی...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده قدیم قزوین تهران-کیلومتر 15-شریف آباد-جنب کاریزان خودرو
 • تلفن واحد : *****************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن رنجبر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیسه کلستومی

 • سریال مجوز : 610429000000
 • شماره مجوز : 127/10217
 • تاریخ مجوز : 30/03/1396
 • کد محصول : 3311513546
 • شرح محصول : کیسه کلستومی
 • ظرفیت : 36,363 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%