نام واحد : کیانور سازان دیبا

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : تهران- باغ...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار اردیبهشت ، بین خیابان هفتم و هشتم غربی ،پلاک ثبتی 423فرعی از 23 اصلی ،پلاک 243
 • تلفن واحد : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدیه بیک رسولی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : قاب و قطعات فلزی انواع چراغ روشنایی برقی

 • سریال مجوز : 820432000000
 • شماره مجوز : 37111
 • تاریخ مجوز : 02/05/1396
 • کد محصول : 2899412450
 • شرح محصول : قاب و قطعات فلزی انواع چراغ روشنایی برقی
 • ظرفیت : 495 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%