نام واحد : معصومی-محمد

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : خ کارگر...
 • تلفن شرکت : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی قمصر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد معصومی
 • تلفن مدیر : *******910جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی قمصر

نام محصول : انواع سرکه

 • سریال مجوز : 1341475
 • شماره مجوز : 55311
 • تاریخ مجوز : 19/07/1391
 • کد محصول : 15492450
 • شرح محصول : انواع سرکه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%